Idźcie i głoście! Słuchając Franciszka...
Homilia do dorosłych

Słowo Boże skuteczne i żywe! (na luty)

01/02/17 ks. Paweł Szpyrka SJ
Słowo ma nas poruszyć, dotknąć, zbadać czy jest w nas jeszcze życie. Słowo zapoczątkowuje w nas proces myślenia, rozeznawania – jedno z ulubionych słów Franciszka (i każdego jezuity). Słowo najpierw inspiruje! Nie zamyka, nie definiuje, lecz otwiera i zaprasza do dialogu z całym bogactwem tradycji, interpretacji, do korzystania – zgodnie z radą samego Jezusa – z rzeczy starych i nowych (Mt 13,52).