Idźcie i głoście! Słuchając Franciszka...
Homilia do dorosłych

Słowo wcielone pośród nas (na styczeń)

03/01/17 ks. Paweł Szpyrka SJ
„Być nieogarnionym przez największe, a jednocześnie mieszkać w najmniejszym boską jest rzeczą”. Ten paradoks uchwycony w sentencji przypisywanej Ignacemu podkreśla potrzebę bycia prowadzonym przez Ducha na drodze poznawania tej zasadniczej dla każdego chrześcijanina tajemnicy. „Prosić o wewnętrzne poznanie Pana, który dla mnie stał się człowiekiem, abym Go bardziej kochał i więcej naśladował” (ĆD 104).