Polecamy
Praktyczny przewodnik po przepisach prawa kościelnego
Ks. Jan Glapiak
KSIĄŻKA
16,90 zł 14,90 zł
Ofiarowanie Pańskie
Homilia do dorosłych

Nieść i głosić nadzieję

02/02/17 ks. Kazimierz Zdziebko OMI
Już w dniu naszego chrztu zostaliśmy konsekrowani dla Boga i Jego spraw. Zakonna konsekracja jest pogłębieniem tej chrzcielnej: człowiek – słaby, grzeszny, małej wiary – pragnie odkryć kim jest w oczach Bożych – na wzór Jezusa, Maryi i apostołów. Jezus odkrywał to, że jest Synem Bożym, Mesjaszem, Zbawicielem; Maryja, że jest Służebnicą Pańską, a apostołowie – że zostali wybrani przez Mistrza, aby iść na cały świat i głosić Jego Dobrą Nowinę o zbawieniu.