Ofiarowanie Pańskie
Homilia do dorosłych

Święto oczyszczenia

02/02/17 ks. Mariusz Karbowski
Prawo żydowskie wymagało również, by matka złożyła ofiarę przebłagania na oczyszczenie. W Księdze Kapłańskiej czytamy: „Jeżeli zaś (matka) jest zbyt uboga, aby przynieść baranka, to przyniesie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie, jednego na ofiarę całopalną i jednego na ofiarę przebłagalną. W ten sposób kapłan dokona przebłagania za nią, i będzie oczyszczona”. To był pierwszy powód przybycia Maryi do świątyni.