Pierwszy piątek

Podstęp Herodiady (3 II)

03/02/17 ks. Andrzej Ziółkowski CM
„Czym skorupka nasiąknie za młodu, tym na starość trąci” - przypomina ks. Andrzej Ziółkowski CM w homilii na 1. piątek lutego.