Pierwszy piątek
Homilia do dorosłych

Podstęp, nawet w małej sprawie, jest zawsze podstępem (6 I)

06/01/17 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Prawość kosztuje, a czystość serca skłania ku czystości słów, myśli, czynów i pragnień.