Spotkanie wspólnoty różańcowej
Homilia do dorosłych

Otwarci na Boże instrukcje (na luty)

06/02/17 ks. Kazimierz Siemieński
Bóg wyposażył człowieka w odpowiednie instrukcje – zasady wskazujące, co wolno a czego nie wolno. Słuchajmy więc dobrze tego co mówi nasz Pan. A On mówi w głębi naszego serca, a także na kartach Pisma Świętego.