Polecamy

Czytania na październik

Homilia do dorosłych
01/10/17 ks. Maciej K. Kubiak
Rozpoczynamy dzisiaj październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Chcemy kolejny raz wziąć do rąk różaniec i razem z Maryją kontemplować tajemnice życia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa – tajemnice radosne, bolesne, chwalebne i tajemnice światła. Pragniemy to czynić – jeśli tylko siły i czas pozwolą – każdego dnia, ponieważ, jak podkreślił św. Jan Paweł II, różaniec jest modlitwą o wielkim znaczeniu, przynoszącą owoce świętości – modlitwą, która choć ma charakter maryjny, jest modlitwą o sercu chrystologicznym, będącą jakby streszczeniem przesłania Ewangelii (por. RVM 1).
Homilia do dorosłych
03/10/17 ks. Maciej K. Kubiak
Bieżący rok, jak pamiętamy, jest rokiem 300-lecia pierwszej na ziemiach polskich papieskiej koronacji cudownego obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze, która odbyła się 8 września 1717 roku. I chociaż najważniejsze uroczystości jubileuszowe mamy już za sobą, chcemy podczas nabożeństw różańcowych powrócić do wydarzeń sprzed 300 lat. Zanim to uczynimy, zastanówmy się dzisiaj nad znaczeniem królewskości Maryi, Matki Jezusa, jako Królowej Polski.
Homilia do dorosłych
09/10/17 ks. Maciej K. Kubiak
W szkole Maryi już dziewiąty dzień rozważamy tajemnice życia Jej Syna i naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Tegoroczne nabożeństwa przeżywamy między innymi jako dziękczynienie za koronację jasnogórskiego obrazu Matki Bożej, która miała miejsce 8 września 1717 roku. Z racji przypadającego w tym roku jubileuszu 300-lecia tamtego wydarzenia zorganizowano na Jasnej Górze wiele wydarzeń. Jednym z nich była wystawa „Królowa Polski o wielu obliczach” otwarta 2 lutego 2017 roku w jasnogórskiej Sali Rycerskiej.
Homilia do dorosłych
16/10/17 ks. Maciej K. Kubiak
Przyszliśmy na kolejne nabożeństwo różańcowe w miesiącu modlitewnej zadumy i refleksji w pięknym roku 300-lecia koronacji na Jasnej Górze, 100-lecia objawień Matki Bożej w Fatimie i 140-lecia objawień w Gietrzwałdzie. Już połowa października za nami… Gromadzimy się na modlitwie w dniu, który zapisał się w historii Polski i historii Kościoła, jako dzień wyboru papieża Jana Pawła II. 16 października 1978 roku, po raz pierwszy w historii papiestwa, kardynałowie wybrali na Stolicę Piotrową naszego rodaka, arcybiskupa krakowskiego, kardynała Karola Wojtyłę. O godzinie 18.18 z komina na dachu Kaplicy Sykstyńskiej ukazał się biały dym...
Homilia do dorosłych
24/10/17 ks. Maciej K. Kubiak
Bieżący rok, jak już wiele razy mówiliśmy podczas tegorocznych nabożeństw różańcowych, to nie tylko 100-lecie objawień fatimskich i 300-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. To również 140 rocznica objawień Maryi w Gietrzwałdzie. Wczoraj wspominaliśmy tamte wydarzenia i wezwanie Matki Najświętszej do gorliwej modlitwy i codziennego odmawiania różańca. Chcemy wypełnić Jej prośby i dlatego przychodzimy w tych dniach na modlitwę. Pewnie wielu z nas będzie ją kontynuować w swoich domach również za tydzień, gdy październik dobiegnie końca i zakończą się nasze nabożeństwa. Matka Boża tego oczekuje od nas.