Czytania na październik
Homilia do dorosłych

Czytania różańcowe cz. 2 (3-8 X)

03/10/17 ks. Maciej K. Kubiak
Bieżący rok, jak pamiętamy, jest rokiem 300-lecia pierwszej na ziemiach polskich papieskiej koronacji cudownego obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze, która odbyła się 8 września 1717 roku. I chociaż najważniejsze uroczystości jubileuszowe mamy już za sobą, chcemy podczas nabożeństw różańcowych powrócić do wydarzeń sprzed 300 lat. Zanim to uczynimy, zastanówmy się dzisiaj nad znaczeniem królewskości Maryi, Matki Jezusa, jako Królowej Polski.