Polecamy

Rozważania tajemnic różańcowych

Homilia do dorosłych
01/10/17 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie Trzeba umieć słuchać tego wszystkiego, co mówi do nas Bóg. Każdego dnia dociera do każdego z nas ogromna ilość słów, obrazów, melodii, dźwięków, że w tej nawałnicy medialnej niektórzy nie słyszą delikatnego dialogu Maryi z aniołem Gabrielem. A skoro nie słyszą słów „Bądź pozdrowiona, pełna łaski”, to nie usłyszą także „niech mi się stanie według słowa twego”. Co mamy czynić, aby usłyszeć słowa Boga, świętych, błogosławionych i ludzi szlachetnego serca? Wyciszyć się, uspokoić, wyłączyć zbędne urządzenia. Nie musimy wciąż żyć newsami.
Homilia do dorosłych
07/10/17 Anna Lipczyńska
Dźwiganie krzyża A On sam dźwigając krzyż wyszedł na miejsce zwane Miejscem Czaszki… (J 19,17). Spotkał Szymona z Cyreny, Weronikę, rozszlochane kobiety, przedzierał się przez obojętny tłum, upadał poszturchiwany przez żołnierzy, wymienił spojrzenie z Matką. W którym miejscu spotkał mnie? Czy spotkał? Ukrzyżowanie Prawdziwie Ten był Synem Bożym… (Mt 27,54). Ukrzyżowali Go jak pospolitego zbrodniarza. Nic do nich nie docierało: ani uzdrowienia, ani rozmnożenie chleba, ani słowa, ani czyny. Nie przyjmowali do wiadomości, że zabili Syna Bożego. Żadne Boże znaki czynione przez Jezusa nie przemawiały do ich zamkniętych serc i oczu. Dopiero trzęsienie ziemi, pękanie skał, ciemności i inne zjawiska ze świata przyrody podziałały – zresztą wyłącznie na setnika. On jeden w końcu się ocknął. Za późno… Jakich znaków ja potrzebuję, abym w porę rozpoznała mojego Zbawiciela?
Homilia do dorosłych
01/10/17 ks. Kazimierz Kubat SDS
Ofiarowanie Prorocze słowa Symeona: moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela spełniają się w osobie Chrystusa, który staje się rzeczywiście Światłem na oświecenie każdego człowieka. Ofiarowanie Chrystusa w świątyni, będące wypełnieniem przepisów prawa, jest jednocześnie zapowiedzią Jego ostatecznej Ofiary, która dokona się w Wielki Piątek na krzyżu. Syn Boży składa najdoskonalszą Ofiarę, ofiarę z samego siebie, swemu Ojcu i tym samym pokazuje nam jaka jest najlepsza i najpewniejsza droga dziecięctwa Bożego. Módlmy się w tej tajemnicy o łaskę rozpoznania w Chrystusie Światła na oświecenie naszego życia, ale i o umiejętność składania samych siebie w ofierze miłej Bogu Ojcu.
Homilia do dorosłych
01/10/17 ks. Piotr Śliżewski
Wniebowstąpienie Jezus wstępując do nieba nie był smutny. Wiedział, że tam jest lepiej. Powinniśmy brać z niego przykład i nie załamywać się na myśl o tym, że będziemy musieli pożegnać się z tym światem. Tam naprawdę dobrze trafić. Jeśli w niebie jest Ten, który nasycił Pismo święte słowami miłości do nas, to warto zobaczyć Go „twarzą w twarz”. Prawdę mówiąc, to nie powinniśmy na nic bardziej czekać, jak na to spotkanie. Czysta Miłość powie nam wtedy, że zaplanowała nas przed założeniem świata…
Homilia do dorosłych
01/10/17
Wesele w Kanie Galilejskiej Rzekł do nich Jezus: Napełnijcie stągwie wodą! I napełnili je aż po brzegi. (…) Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie (J 2,7.11). Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia Jezus rzekł do uczniów: Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego (Mk 10,14-15).
01/10/17
Zmartwychwstanie „Głosimy wam Dobrą Nowinę o obietnicy danej ojcom: że Bóg spełnił ją wobec nas jako ich dzieci, wskrzesiwszy Jezusa” (Dz 13,32-33). Zmartwychwstanie Chrystusa jest kulminacyjną prawdą naszej wiary w Chrystusa. Pierwsza wspólnota chrześcijańska wierzyła w nią i przeżywała ją jako prawdę centralną, przekazaną przez Tradycję, jako prawdę fundamentalną, potwierdzoną przez pisma Nowego Testamentu, przepowiadaną jako część istotna Misterium Paschalnego tak samo jak krzyż: Chrystus zmartwychwstał, przez śmierć swoją zwyciężył śmierć, dał życie zmarłym (KKK 638).