Rozważania tajemnic różańcowych dla dzieci
Homilia do dzieci

Odmawiajcie różaniec!

01/10/17 Aneta Popławska
Zgodnie z projektem pomocy duszpasterskich przygotowanych przez Święty Wojciech Dom Medialny, proponujemy odmówienie i rozważanie z dziećmi codziennie jednej tajemnicy różańca. W pierwszym tygodniu października (2-6 X) rozważamy tajemnice radosne, w drugim (9-13 X) tajemnice światła, w trzecim (16-20 X) tajemnice bolesne i w czwartym (23-27 X) tajemnice chwalebne. W zestawie pomocy duszpasterskich znajdują się obrazki – naklejki do każdej tajemnicy, które każdego dnia po zakończeniu nabożeństwa można rozdać dzieciom. Przed odmówieniem każdej kolejnej tajemnicy można wykorzystać zamieszczone niżej teksty rozważań.