Rozważania tajemnic różańcowych
Homilia do dorosłych

Módlmy się z Maryją

01/10/17 ks. Kazimierz Kubat SDS
Ofiarowanie Prorocze słowa Symeona: moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela spełniają się w osobie Chrystusa, który staje się rzeczywiście Światłem na oświecenie każdego człowieka. Ofiarowanie Chrystusa w świątyni, będące wypełnieniem przepisów prawa, jest jednocześnie zapowiedzią Jego ostatecznej Ofiary, która dokona się w Wielki Piątek na krzyżu. Syn Boży składa najdoskonalszą Ofiarę, ofiarę z samego siebie, swemu Ojcu i tym samym pokazuje nam jaka jest najlepsza i najpewniejsza droga dziecięctwa Bożego. Módlmy się w tej tajemnicy o łaskę rozpoznania w Chrystusie Światła na oświecenie naszego życia, ale i o umiejętność składania samych siebie w ofierze miłej Bogu Ojcu.