22 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Kuszenia Jezusa akt drugi

03/09/17
Piotr był racjonalistą. Racjonaliści lubią proste, logiczne i spójne konstrukcje myślowe. Jak coś się komplikuje i przestaje pasować, to trzeba to natychmiast naprosto- wać, żeby nie burzyć spójnego obrazu świata i życia. Zwłaszcza, że Piotr mógł się spodziewać, że w tej świetlanej przyszłości będzie miał swój ważny udział. Autor: ks. Mariusz Pohl