Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
22 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Kuszenia Jezusa akt drugi

03/09/17
Piotr był racjonalistą. Racjonaliści lubią proste, logiczne i spójne konstrukcje myślowe. Jak coś się komplikuje i przestaje pasować, to trzeba to natychmiast naprosto- wać, żeby nie burzyć spójnego obrazu świata i życia. Zwłaszcza, że Piotr mógł się spodziewać, że w tej świetlanej przyszłości będzie miał swój ważny udział. Autor: ks. Mariusz Pohl