22 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Nie myślisz o tym, co Boże...

03/09/17
Problem naszych myśli jest złożony. Zazwyczaj myślimy o tym, co mamy wykonać, co jeszcze mamy załatwić, jak po- kierować daną sprawą. Myślimy pobożnie i mniej pobożnie; spokojnie i nerwowo; wybiegamy wprzód i cofamy się; myśli- my o sobie i innych. Najpiękniejsze nasze myśli są wtedy, gdy myślimy o Bogu – naszym Stworzycielu.
O czym myślał Piotr, skoro Pan tak ostro zareagował na jego słowa? Na pewno myślał po ludzku, czyli chciał, aby Mistrzowi nic się nie stało. Każdy z nas by tak pomyślał. Nie dopuszczamy bowiem myśli, aby komukolwiek z naszych bliskich i przyjaciół stało się coś złego. Myślenie Piotra było zanadto ludzkie: „Nie myślisz o tym, co Boże, ale o tym, co ludzkie”.
Nie zmienimy od razu swego myślenia, ale możemy wy- prowadzić zeń to wszystko, co „ziemskie”, a na wolne miejsce zaprosić to, co „niebiańskie”.
W homilii akcentujemy potrzebę ewangelicznego myślenia.
 
„Idźcie i głoście” Program duszpasterski Kościoła w  Polsce