22 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Święte dzieci fatimskie uczą nas miłości Jezusa

03/09/17
W tym roku obchodzimy 100 rocznicę objawień Matki Bożej w Fatimie (obraz). Matka Boża wybiera trójkę pastuszków: Łucję, Hiacyntę i Franciszka, by byli nauczycielami ludzi. To wielkie wyróżnienie wiąże się z trudną drogą ich życia. Hiacynta i Franciszek (obraz) przyjmują cierpienie, by z Panem Jezusem uczestni- czyć w nawracaniu grzeszników. Dzieci nie miały łatwego życia. Wciąż były pytane o tajemnice przekazane przez Matkę Bożą.