23 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

10/09/17 Rafał Bernard
Słowo Boże jest jednoznaczne, a nawet grozi sankcjami za brak podjęcia akcji. Szczerze mówiąc, Boże zalecenia z Księgi Ezechiela brzmią zasadniczo i... sucho. Można się obawiać ich odbioru i zastosowania. Jedni oburzą się, że obarcza się ich odpowiedzialnością za kogoś czyniącego zło a niezależnego od nich. Zdaje się to być niesprawiedliwe i trąci spychologią odpowiedzialności, której dziś pełno na każdym kroku...