23 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Wskazówki i porady

10/09/17 ks. Paweł Wygralak
Pan Jezus zawsze stara się pomóc każdemu człowiekowi. O tym jesteśmy przekonani. Dzisiaj zachęca swoich uczniów, aby upominali ludzi, którzy źle po- stępują. To trudne i bardzo odpowiedzialne zadanie. Ale może jeszcze trudniej- sze jest przyjmowanie uwag i porad od innych, przede wszystkim od rodziców, nauczycieli, babci i dziadka? Chciałbym, byśmy dzisiaj nad tym się zastanowili.