23 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Zgodnie z instrukcją

10/09/17 ks. Jacek Zjawin
Kościół jako wspólnota uczniów Chrystusa ma również swoją instrukcję obsługi. Jeden z jej istotnych elementów pojawia się w dzisiejszej ewangelii. Chodzi o sposób reagowania na zło. W świecie takich sposobów jest wiele. Jeśli w bloku mieszkalnym mieszańcy nie zamykają drzwi - wywiesza się kartkę z upomnieniem: „proszę zamykać drzwi”, jeśli u sąsiada w nocy słychać głośną imprezę, można zadzwonić po straż miejską lub policję, jeśli uczeń notorycznie przeszkadza na lekcji, dostaje uwagę itp.