24 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Ile razy...?

17/09/17 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Ile razy można darować komuś głupotę? Jeśli nic strasznego się nie stało, to można wiele... Ileż razy można darować czyjeś pomyłki? Jeśli nie doprowadziły one do poważnych strat, to można je darować; ale ile razy...? Ile razy można darować zdradę, na przykład w miłości małżeńskiej?
Wielu daruje, ale... nie zapomina i już... nie kocha.
Podobne pytania stawiał Jezusowi Piotr. Usłyszał charakterystyczną liczbę: siedemdziesiąt siedem. Skoro liczba „siedem” oznacza bardzo wielką wyrozumiałość, to „siedemdziesiąt siedem” tłumaczy się jako „bez końca, stale i zawsze” (…). Zamiast liczyć wzajemne urazy lub przebaczenia, zajmijmy się czymś bardziej pożytecznym i ewangelicznym.
W homilii zwróćmy szczególną uwagę na biblijną wymowę liczb 7 i 77.
 
„Idźcie i głoście” Program duszpasterski Kościoła w  Polsce