24 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

17/09/17 Iwona, Andrzej Tomaszewscy
Dłużnik prosił o przedłużenie terminu zwrotu, a tymczasem… cały dług został mu darowany. Chyba nie dosłyszał, bo próbował wyegzekwować z kolei od swojego dłużnika oddanie pożyczki. Wydaje się, że w homilii warto skupić się na sytuacji tego pierwszego dłużnika, bo sami jesteśmy do niego podobni: - Ile mu darowano? - Dlaczego próbował „uciułać” tę kwotę?