Polecamy

25 niedziela okresu zwykłego

Sugestia programowa
24/09/17 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Podpisujemy różne umowy, ale najpierw musimy je dokładnie przeczytać. Powinniśmy wiedzieć, pod czym składamy swój podpis. Niektóre umowy ciągną się przez wiele stron, tak że nie ma czasu na ich lekturę. Co wtedy? Ufamy człowiekowi, który sformułował umowę, sprawdził ją, wytłumaczył sens zawiłości i... podpisujemy.
Homilia do dorosłych
24/09/17 Teresa Cybulska
W którym miejscu rozwoju duchowego jestem? Czy mam nadzieję na większą zapłatę czy mi wystarczy denar? Czy wszystko, co moje należy do Boga? Bo jeśli nie jestem najemnikiem, ale właścicielem, to problem nie leży w wysokości zapłaty, tylko czy włożyłem cały wysiłek i miłość, by ten świat utrzymać we właściwym stanie – ten jego fragment, za który osobiście odpowiadam; lub wyższy stopień: o który drżę, by mu się nie stało co złego, chronię i robię, co mogę, by zmierzał ku dobremu. Walutą chrześcijan jest miłość.
Homilia do dorosłych
24/09/17 ks. Robert Klemens COr
Gospodarz z przypowieści jest obrazem Boga. Przez całą historię narodu wybranego zawierał On z ludźmi wiele razy przymierze i umowy, którym jako prawodawca zawsze był wierny. Bez trudu można zobaczyć jak zachowywał się człowiek w obliczu tych Bożych umów. Modyfikacje, naciągania i manipulacje, obejścia, nadinterpretacje a w końcu zrywanie umów i bunt. Bóg jednak wykazuje się nieustannie cierpliwością i wyjaśnia, tłumaczy...
Homilia do dorosłych
24/09/17 ks. Bartłomiej Poznański
Kto prawdziwie spotka Chrystusa, tęskni za Nim i chciałby jak naj- szybciej być w niebie i cieszyć się Jego obecnością. Jednakże jako ludzie mamy konkretne zadania, powołani zostaliśmy, aby tu na ziemi, świadczyć o Bogu wobec sióstr i braci. Realizując nasze powołanie, mamy ukazywać innym piękno wiary chrześcijańskiej i relacji ze Zmartwychwstałym.
Homilia do młodzieży
24/09/17 s. Urszula Kłusek SAC
Czy zbawienie będzie dla jednych pełne a dla innych okrojone. Nie! Ten kto całe życie żyje z Bogiem, tak jak ten, kto nawraca się przed śmiercią, otrzymają zbawienie. Może ktoś powiedzieć, nie warto więc całe życie się wysilać, skoro nagroda jest taka sama. Jednak czy naprawdę nie warto? Lepiej jest przeżyć życie z daleka od Miłości? Czy lepiej cierpieć przez całe życie zagubienie i pustkę? Kto z nas chciałby miłość Ojca poznać przed śmiercią, wiedząc, że może doświadczać jej całe życie? Bóg umówił się z tobą na zbawienie. A ty, na co umówiłeś się z Bogiem?
Homilia do dzieci
24/09/17 Lidia Lasota
Gospodarz miał dobre serce. Pan Jezus opowiedział ludziom tę przypowieść, żeby pokazać, że Bóg jest takim dobrym Gospodarzem, którego serce jest pełne miłosierdzia. A Boże miłosierdzie jest ponad Jego sprawiedliwością. Pan Jezus chciał powiedzieć ludziom, którzy Go słuchali, ale także nam, że nigdy nie jest za późno na nawrócenie, na powrót do Miłosiernego Ojca, który czeka na każdego i przed każdym otwiera swoje miłosierne ramiona. Nawet jeśli ktoś przez całe życie był daleko od Boga, ale w ostatnich chwilach ze szczerego serca przywołuje Bożego miłosierdzia, to Pan Bóg wybacza i przyjmuje go do Siebie.