25 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Niesprawiedliwy gospodarz?

24/09/17 Lidia Lasota
Gospodarz miał dobre serce. Pan Jezus opowiedział ludziom tę przypowieść, żeby pokazać, że Bóg jest takim dobrym Gospodarzem, którego serce jest pełne miłosierdzia. A Boże miłosierdzie jest ponad Jego sprawiedliwością. Pan Jezus chciał powiedzieć ludziom, którzy Go słuchali, ale także nam, że nigdy nie jest za późno na nawrócenie, na powrót do Miłosiernego Ojca, który czeka na każdego i przed każdym otwiera swoje miłosierne ramiona. Nawet jeśli ktoś przez całe życie był daleko od Boga, ale w ostatnich chwilach ze szczerego serca przywołuje Bożego miłosierdzia, to Pan Bóg wybacza i przyjmuje go do Siebie.