25 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sąd sądem a sprawiedliwość musi być po naszej stronie

24/09/17 ks. Robert Klemens COr
Gospodarz z przypowieści jest obrazem Boga. Przez całą historię narodu wybranego zawierał On z ludźmi wiele razy przymierze i umowy, którym jako prawodawca zawsze był wierny. Bez trudu można zobaczyć jak zachowywał się człowiek w obliczu tych Bożych umów. Modyfikacje, naciągania i manipulacje, obejścia, nadinterpretacje a w końcu zrywanie umów i bunt. Bóg jednak wykazuje się nieustannie cierpliwością i wyjaśnia, tłumaczy...