25 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Scire Christum czyli znać Chrystusa

24/09/17 ks. Bartłomiej Poznański
Kto prawdziwie spotka Chrystusa, tęskni za Nim i chciałby jak naj- szybciej być w niebie i cieszyć się Jego obecnością. Jednakże jako ludzie mamy konkretne zadania, powołani zostaliśmy, aby tu na ziemi, świadczyć o Bogu wobec sióstr i braci. Realizując nasze powołanie, mamy ukazywać innym piękno wiary chrześcijańskiej i relacji ze Zmartwychwstałym.