25 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

24/09/17 Teresa Cybulska
W którym miejscu rozwoju duchowego jestem? Czy mam nadzieję na większą zapłatę czy mi wystarczy denar? Czy wszystko, co moje należy do Boga? Bo jeśli nie jestem najemnikiem, ale właścicielem, to problem nie leży w wysokości zapłaty, tylko czy włożyłem cały wysiłek i miłość, by ten świat utrzymać we właściwym stanie – ten jego fragment, za który osobiście odpowiadam; lub wyższy stopień: o który drżę, by mu się nie stało co złego, chronię i robię, co mogę, by zmierzał ku dobremu. Walutą chrześcijan jest miłość.