26 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Jak myślisz?

01/10/17 ks. Maciej Kubiak
Wraca do nas pytanie: Jak myślisz? O sobie, o Bogu, o Kościele, o przyszłości? Jak myślisz? Znamienna rzecz, że ewangeliczne wezwanie do nawrócenia, owa metanoia oznacza zmianę myślenia, a więc nawrócić się, to zmienić myślenie. Kończąc to dzisiejsze spotkanie z Ewangelią Pana Jezusa, wracamy do owego więźnia, który po nawróceniu chciał iść i opowiadać, jak spotkał Pana, który go zachował w swoim miłosierdziu. Za murami i kratami na pewno miał wiele czasu na myślenie, ale to nie ów czas go nawrócił, tylko otwarte serce na Boga Jego łaskę i pokój. Inni zza krat mieli tyle samo czasu, a jednak pozostali w swoim złu bez nawrócenia.