26 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Miał dwóch synów...

01/10/17 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Jak to się dzieje, że z tej samej rodziny „wychodzą” dzieci o różnym charakterze, zachowaniu, religijności, a nawet kulturze osobistej? Przecież rodzice wychowywali ich tak samo, starali się darzyć taką samą miłością, karmili tym samym, modlili się razem z nimi tak samo, nie żałowali na wykształcenie... a oto tak dzieci są różne. Ten sam problem miał ojciec z Ewangelii. Dwaj synowie, a jakże rozmaite zachowanie.
Każdy człowiek jest wolny w swych wyborach; w sprawach religii także. Nie można bowiem nikogo przymuszać do wiary nawet wtedy, gdy jesteśmy przekonani co do słuszności naszych myśli i działań. Ktoś, kto jest przymuszony do wiary, przyjmowania sakramentów, uczestnictwa w Eucharystii, często odwraca się i postępuje przeciwnie.
W homilii wyjaśniamy, co to znaczy być wolnym w Chrystusie.
 
„Idźcie i głoście” Program duszpasterski Kościoła w  Polsce