26 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Pokora i prawda

01/10/17 Monika Zuber
Ktoś może też powiedzieć, że nie chce być chrześcijaninem, że woli inne życie, inne wartości. Każdy ma do tego prawo. Nie oznacza to jednak, że któregoś dnia nie może zmienić zdania. Ważne, abyśmy potrafili żyć w prawdzie przed sobą samymi, byśmy nie oszukiwali samych siebie. Jeżeli chcesz naśladować Chrystusa, spytaj siebie, czy naprawdę tego pragniesz?