Polecamy
Stwierdzenie nieważności małżeństwa. Poradnik praktyczny
Jacques Vernay, Bénédicte Draillard
KSIĄŻKA
24,90 zł 8,00 zł
26 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

01/10/17 Danuta Stankiewicz
Jesteśmy członkami Kościoła, który wciąż nas doskonali poprzez pogłębianie słowa Bożego. Postawmy sobie pytanie, czy idziemy za tymi wskazaniami i wybieramy miłość, łączącą nas z Bogiem i braćmi? Ostatecznie zastanówmy się, jaką ja daję odpowiedź jako pracownik, jako członek rodziny, jako wierny świętego Kościoła powszechnego?