26 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

01/10/17 Danuta Stankiewicz
Jesteśmy członkami Kościoła, który wciąż nas doskonali poprzez pogłębianie słowa Bożego. Postawmy sobie pytanie, czy idziemy za tymi wskazaniami i wybieramy miłość, łączącą nas z Bogiem i braćmi? Ostatecznie zastanówmy się, jaką ja daję odpowiedź jako pracownik, jako członek rodziny, jako wierny świętego Kościoła powszechnego?