26 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Wolność w Chrystusie

01/10/17 s. Urszula Kłusek SAC
Kiedy człowiek nie dorasta do wolności? Krótko mówiąc między innymi wtedy, gdy wolność rozumie i przeżywa jako możliwość spełnienia własnych potrzeb i zachcianek, nie licząc się z prawdą i dobrem drugiego człowieka. Nie licząc się z prawdą o Bogu i sobie samym, jako Bożym stworzeniu, które swemu Stwórcy zawdzięcza wszystko, swoje istnienie i wieczność. Wolność, którą podarował nam Bóg i która czyni nas podobnymi do Boga, jest ogromnym darem i ogromnym zadaniem. Jest darem tak wielkim i ważnym, że nawet Bóg nie pozbawia człowieka wolności.