Polecamy

27 niedziela okresu zwykłego

Sugestia programowa
08/10/17
W literaturze europejskiej występuje zagadnienie dotyczące religijnej (zbawczej) roli konkretnego narodu względem innych narodów. Nie tylko Polska rościła sobie prawo do bycia „Mesjaszem narodów”, bowiem mesjańskie elementy zawarte są także w literaturze rosyjskiej i ukraińskiej.
Homilia do dorosłych
08/10/17 Patryk Jakubowski
Jak rozumieć winnicę? Czy są to dary Boże, które otrzymujemy każdego dnia? Jak walczyć z zazdrością? Jakie są owoce, których oczekuje od nas Bóg? Czy te owoce mają coś wspólnego również z owocami Ducha Świętego? Zastanawiam się, czy złe czyny rolników z przypowieści nie są wynikiem nieuporządkowanych emocji? Warto zachęcić słuchaczy do refleksji nad swoim życiem i kierunkiem modlitwy. Czy modląc się nie nazbyt często narzucamy Bogu własną wolę, zapominając o świadomym wypowiadaniu „bądź wola Twoja”.
Homilia do dorosłych
08/10/17 ks. Adam Kalbarczyk
„Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale” (Rz 8,16-17). Kto wsłucha się w te słowa i weźmie je sobie do serca, ten zrozumie, że nie musi bać się Boga, że Bóg go kocha i przygotował dla niego „wielkie rzeczy”. Jednakże ten „miłujący” Bóg nie jest nieszkodliwym, stetryczałym staruszkiem. Kto nie traktuje Go poważnie, ten nie traktuje też poważnie Jego miłości...
Homilia do dorosłych
08/10/17 ks. Zbigniew Kosik
Niezwykle wymowna jest alegoria o skrzywdzonej miłości przyjaciela do swej winnicy opisana przez proroka. Wiele wysiłku i starania, poświęcenia i trudu włożonych po to, aby cieszyć się owocami. Cóż z tego, skoro ich nie ma – wówczas odrzucona i wzgardzona miłość obraca się przeciwko umiłowanemu miejscu niosąc zniszczenie (Iz). Ta prorocza wizja zostanie rozwinięta przez Jezusa Chrystusa w przypowieści o dzierżawcach winnicy...
Homilia do młodzieży
08/10/17 ks. Wojciech Silski
Wspólnota Kościoła (konkretna diecezja, parafia, ruch, wspólnota młodzieżowa…) oczekuje mojej twórczej pracy i obecności – jakie wydam i wydaję owoce? Czy tylko biorę – czy chcę też coś dać? Czego ode mnie potrzebuje wspólnota? Rolników zgubiła żądza posiadania, która doprowadziła ich do zabicia niewinnego człowieka. Dziś też wielu młodych kieruje się tylko chęcią zysku. To doprowadza ich do nieszczęścia.
Homilia do dzieci
08/10/17 ks. Dariusz Zuber
Pan Jezus przez tę przypowieść uczy swoich uczniów i uczennice, a również i nas o tym, że Bóg bardzo nas kocha i troszczy się nas. Daje nam życie, pracę, rodzinę, czyni nas szczęśliwymi ludźmi, ale pragnie abyśmy wydawali owoce, dzielili się nimi z Nim i innymi ludźmi. O jakie owoce tutaj chodzi? Najprościej mówiąc o miłość, sprawiedliwość, wdzięczność, przebaczenie, cierpliwość, radość, pokój i łagodność. Powiem więcej, bycie uczniem i uczennicą Pana Jezusa polega głównie na tym, aby wydawać takie owoce.