Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
27 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Królestwo Boże będzie (...) dane narodowi

08/10/17
W literaturze europejskiej występuje zagadnienie dotyczące religijnej (zbawczej) roli konkretnego narodu względem innych narodów. Nie tylko Polska rościła sobie prawo do bycia „Mesjaszem narodów”, bowiem mesjańskie elementy zawarte są także w literaturze rosyjskiej i ukraińskiej.