27 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Królestwo Boże będzie (...) dane narodowi

08/10/17
W literaturze europejskiej występuje zagadnienie dotyczące religijnej (zbawczej) roli konkretnego narodu względem innych narodów. Nie tylko Polska rościła sobie prawo do bycia „Mesjaszem narodów”, bowiem mesjańskie elementy zawarte są także w literaturze rosyjskiej i ukraińskiej.