27 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

08/10/17 Patryk Jakubowski
Jak rozumieć winnicę? Czy są to dary Boże, które otrzymujemy każdego dnia? Jak walczyć z zazdrością? Jakie są owoce, których oczekuje od nas Bóg? Czy te owoce mają coś wspólnego również z owocami Ducha Świętego? Zastanawiam się, czy złe czyny rolników z przypowieści nie są wynikiem nieuporządkowanych emocji? Warto zachęcić słuchaczy do refleksji nad swoim życiem i kierunkiem modlitwy. Czy modląc się nie nazbyt często narzucamy Bogu własną wolę, zapominając o świadomym wypowiadaniu „bądź wola Twoja”.