Polecamy

28 niedziela okresu zwykłego

Sugestia programowa
15/10/17 ks. Andrzej Ziółkowski CM
W okresie wakacyjnym turystom zwraca się delikatnie uwa- gę o należyty strój ze względu na szacunek dla świętego miejsca. Zamiast kogokolwiek wypraszać ze świątyni ze względu na niestosowne odzienie, lepiej przygotować specjalne odzienie, na przykład duże chusty, którymi można zakryć ramiona.
Homilia do dorosłych
15/10/17 Olaf Szczypiński
Może wskazówką do zrozumienia tych porównań jest pierwsze czytanie? Jezus przecież opowiada przypowieść do arcykapłanów i starszych ludu. Musieli oni zatem znać proroctwo Izajasza i opisany przez niego obraz uczty mesjańskiej. Odczytanie fragmentu Ewangelii w tym kontekście pozwala utożsamić króla z Panem Zastępów. A jeśli tak, to wizja Izajasza każe sądzić, że Bóg jest troskliwy i wierny, gdyż nie tylko zastawi obficie stoły, ale przede wszystkim otrze łzę z każdego oblicza i dotrzyma obietnicy wybawiając lud od śmierci.
Homilia do dorosłych
15/10/17 ks. Zbigniew Cieślak
Święty Grzegorz Wielki: „Co wyraża szata godowa? Gdybyście powiedzieli, że szatą godową jest chrzest i wiara, bo któż bez chrztu i wiary wszedł na gody? (…). Cóż więc musimy uważać za szatę godową, jeśli nie miłość? Wchodzi na gody bez szaty godowej ten, kto należąc do Kościoła, ma wiarę, ale nie ma miłości”. Zatem szatą godową, uprawniającą nasze wejście na ucztę, jest szata miłości i wiary. Miłość jest aktem woli całego człowieka, zwróconym do Pana Boga i ludzi, która polega na tym, że Boga kochamy i cenimy ponad wszystko i wszystkich, a ludzi na równi z nami samymi.
Homilia do dorosłych
15/10/17 ks. Radosław Rychlik
Królewska uczta, którą wzgardzili zaproszeni goście staje się spotkaniem dla wszystkich, którzy zechcą pozytywnie odpowiedzieć na zaproszenie władcy. Jednak, aby zasiąść do weselnego stołu potrzebny będzie strój weselny – stan łaski uświęcającej. Na wiecznej uczcie w niebie nie zsiądą ludzie, których dusze zbrukane będą krzywdą ludzką. Na wiecznej uczcie w niebie nie zasiądą osoby, które swej duszy nie obmyły w Najdroższej Krwi Chrystusa.
Homilia do młodzieży
15/10/17 ks. Maciej Przybylak
Wypada teraz, abyśmy sami się gdzieś usytuowali w tej przypowieści o królestwie Bożym. Pierwsza możliwość: ci, którzy odmawiają Bogu, mówiąc nie mam czasu, nie chce mi się, muszę iść do pracy, muszę się uczyć, mam ważne spotkanie, mam teraz ważną rozmowę itd. Druga możliwość: ten, który przyjmuje zaproszenie, lecz wchodzi na ucztę bez szaty. Co oznacza ta szata? Jest wiele możliwości interpretacji: to łaska chrztu i zobowiązania z niego płynące, żarliwa wiara, czy też miłość Boga i bliź- niego. Nie wystarczy być zewnętrznie w Kościele, by być zbawionym. Druga możliwość, to takie zewnętrzne należenie do Kościoła, tak na wszelki wypadek...
Homilia do dzieci
15/10/17 bp Antoni Długosz
Każda niedziela i święto są dniami uczty z Panem Jezusem. Zaproszenie na nią otrzymujemy od Pana Boga (napis). Jest ono aktualne przez całe nasze życie. Bywa, że przypominamy bezmyślnych gości z opowiadania Pana Jezusa i lekceważymy to zaproszenie. Zamiast iść na Mszę św. długo śpimy, potem oglądamy telewizję lub spędzamy czas przy komputerze...