Polecamy
Mesco dux Polonie baptizatur
Rada Społeczna przy Arcybiskupie Metropolicie Poznańskim
KSIĄŻKA
30,00 zł 25,50 zł
28 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Dworska etykieta

15/10/17 ks. Radosław Rychlik
Królewska uczta, którą wzgardzili zaproszeni goście staje się spotkaniem dla wszystkich, którzy zechcą pozytywnie odpowiedzieć na zaproszenie władcy. Jednak, aby zasiąść do weselnego stołu potrzebny będzie strój weselny – stan łaski uświęcającej. Na wiecznej uczcie w niebie nie zsiądą ludzie, których dusze zbrukane będą krzywdą ludzką. Na wiecznej uczcie w niebie nie zasiądą osoby, które swej duszy nie obmyły w Najdroższej Krwi Chrystusa.