28 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Niedziela dniem spotkania z Jezusem na Mszy Świętej

15/10/17 bp Antoni Długosz
Każda niedziela i święto są dniami uczty z Panem Jezusem. Zaproszenie na nią otrzymujemy od Pana Boga (napis). Jest ono aktualne przez całe nasze życie. Bywa, że przypominamy bezmyślnych gości z opowiadania Pana Jezusa i lekceważymy to zaproszenie. Zamiast iść na Mszę św. długo śpimy, potem oglądamy telewizję lub spędzamy czas przy komputerze...