28 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

15/10/17 Olaf Szczypiński
Może wskazówką do zrozumienia tych porównań jest pierwsze czytanie? Jezus przecież opowiada przypowieść do arcykapłanów i starszych ludu. Musieli oni zatem znać proroctwo Izajasza i opisany przez niego obraz uczty mesjańskiej. Odczytanie fragmentu Ewangelii w tym kontekście pozwala utożsamić króla z Panem Zastępów. A jeśli tak, to wizja Izajasza każe sądzić, że Bóg jest troskliwy i wierny, gdyż nie tylko zastawi obficie stoły, ale przede wszystkim otrze łzę z każdego oblicza i dotrzyma obietnicy wybawiając lud od śmierci.