28 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Szata łaski

15/10/17 ks. Zbigniew Cieślak
Święty Grzegorz Wielki: „Co wyraża szata godowa? Gdybyście powiedzieli, że szatą godową jest chrzest i wiara, bo któż bez chrztu i wiary wszedł na gody? (…). Cóż więc musimy uważać za szatę godową, jeśli nie miłość? Wchodzi na gody bez szaty godowej ten, kto należąc do Kościoła, ma wiarę, ale nie ma miłości”. Zatem szatą godową, uprawniającą nasze wejście na ucztę, jest szata miłości i wiary. Miłość jest aktem woli całego człowieka, zwróconym do Pana Boga i ludzi, która polega na tym, że Boga kochamy i cenimy ponad wszystko i wszystkich, a ludzi na równi z nami samymi.