28 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Uczta Boga – nie, dziękuję…

15/10/17 ks. Maciej Przybylak
Wypada teraz, abyśmy sami się gdzieś usytuowali w tej przypowieści o królestwie Bożym. Pierwsza możliwość: ci, którzy odmawiają Bogu, mówiąc nie mam czasu, nie chce mi się, muszę iść do pracy, muszę się uczyć, mam ważne spotkanie, mam teraz ważną rozmowę itd. Druga możliwość: ten, który przyjmuje zaproszenie, lecz wchodzi na ucztę bez szaty. Co oznacza ta szata? Jest wiele możliwości interpretacji: to łaska chrztu i zobowiązania z niego płynące, żarliwa wiara, czy też miłość Boga i bliź- niego. Nie wystarczy być zewnętrznie w Kościele, by być zbawionym. Druga możliwość, to takie zewnętrzne należenie do Kościoła, tak na wszelki wypadek...