Polecamy
Wierzę, bo chcę! Przygotowanie do bierzmowania Best
seller
KSIĄŻKA
15,00 zł 12,75 zł

29 niedziela okresu zwykłego

Sugestia programowa
22/10/17
„Orzeł czy reszka”? Za pomocą monety zawodnicy wybierają pole do gry lub drużynę, która rozpocznie rozgrywkę. Dziś na naszych monetach i banknotach mamy wizerunki, z których nie da się odczytać kwestii podatków. Żyjemy w państwie o określonym ustroju, mamy ustanowione prawa.
Homilia do dorosłych
22/10/17 Sławomir Zatwardnicki
Interesująca jest ta uwaga rzucona mimochodem, jako podchwytliwy wstęp przed zastawieniem pułapki: „Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką”. Rzeczywiście dobrze oddaje to stwierdzenie tę przedziwną asertywność, jaką Jezus wykazywał. Skąd On to ma – chciałoby się zapytać. A jeszcze bardziej: jak zyskać podobną wolność?
Homilia do dorosłych
22/10/17 ks. Szymon Bajon
Zawsze wtedy, gdy człowiek sprzeciwia się prawu naturalnemu, sprzeciwia się swojej godności, swojemu istnieniu i życiu. Ktoś, kto odmawia pierwszeństwa prawu naturalnemu, nie tylko lekceważy mądrość Boga, ale jego działanie jest także skierowane przeciwko godnemu życiu wszystkich ludzi, całej ludzkiej wspólnoty. Niestety widzimy nieraz takie zachowania. Niepokojącym jest zawsze stawianie rozdziału albo przeciwstawianie prawa naturalnego prawu stanowionemu. To przypomina trochę sytuację z dzisiejszej ewangelii.
Homilia do dorosłych
22/10/17 ks. Piotr Wojnar
Słyszymy czasem żarty z niemal religijnej czci Rosjan dla swego obecnego prezydenta. Czy jednak nie żartujemy sami z siebie? Podobną czcią otaczali nasi przodkowie Napoleona, który miał być zbawcą Polski. W okresie międzywojennym dla jednych zbawcą miała być endecja, dla innych sanacja. Tylko Dmowski – krzyczeli jedni. Tylko Piłsudski – krzyczeli drudzy. W domowych rozmowach i w poważnych opracowaniach historyków powtarza się pytanie, czy nasza sytuacja w II wojnie światowej byłaby tak katastrofalna, gdyby żył marszałek Piłsudski. Kolejnymi „rycerzami na białych koniach” mieli być Anders, Gomułka, Gierek, Wałęsa, Mazowiecki, Olszewski...
Homilia do dorosłych
22/10/17 s. Noela Wojtatowicz CSFN
WSPOMNIENIE ŚW. JANA PAWŁA II W sercu człowieka jest wyryty natomiast wizerunek Boga, na Jego „obraz i podobieństwo” zostaliśmy bowiem stworzeni. Obraz Króla, którego królestwo „nie jest z tego świata”. Jezus uniknął w rozmowie z faryzeuszami pułapki roz- strzygnięć problemów politycznych, finansowych czy ekonomicznych. Został bowiem posłany przez Ojca, by ukazać źródła grzechu, oddalające nas od Jego Królestwa, by odebrać „podatek serca” należny Bogu – podatek „wyznania win”, sumę „nawrócenia”.
Homilia do młodzieży
22/10/17 ks. Tomasz R. Kubak
Jaki dziś nosisz w sobie wizerunek? Cezara czy Boga? Tu na świecie bardzo trudno być na 100% podobnym tylko do Boga, zawsze w nas będzie coś świa- towego. Bóg jednak daje nam sposób, który sprawia, że jesteśmy do Niego coraz bardziej podobni – tym sposobem jest naśladowanie Jego Syna, który jest miłością.