29 niedziela okresu zwykłego
Homilia do młodzieży

Czyj to obraz?

22/10/17 ks. Tomasz R. Kubak
Jaki dziś nosisz w sobie wizerunek? Cezara czy Boga? Tu na świecie bardzo trudno być na 100% podobnym tylko do Boga, zawsze w nas będzie coś świa- towego. Bóg jednak daje nam sposób, który sprawia, że jesteśmy do Niego coraz bardziej podobni – tym sposobem jest naśladowanie Jego Syna, który jest miłością.