29 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Dwa królestwa

22/10/17 s. Noela Wojtatowicz CSFN
WSPOMNIENIE ŚW. JANA PAWŁA II W sercu człowieka jest wyryty natomiast wizerunek Boga, na Jego „obraz i podobieństwo” zostaliśmy bowiem stworzeni. Obraz Króla, którego królestwo „nie jest z tego świata”. Jezus uniknął w rozmowie z faryzeuszami pułapki roz- strzygnięć problemów politycznych, finansowych czy ekonomicznych. Został bowiem posłany przez Ojca, by ukazać źródła grzechu, oddalające nas od Jego Królestwa, by odebrać „podatek serca” należny Bogu – podatek „wyznania win”, sumę „nawrócenia”.