29 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Oddajcie Bogu to, co należy do Boga

22/10/17 ks. Szymon Bajon
Zawsze wtedy, gdy człowiek sprzeciwia się prawu naturalnemu, sprzeciwia się swojej godności, swojemu istnieniu i życiu. Ktoś, kto odmawia pierwszeństwa prawu naturalnemu, nie tylko lekceważy mądrość Boga, ale jego działanie jest także skierowane przeciwko godnemu życiu wszystkich ludzi, całej ludzkiej wspólnoty. Niestety widzimy nieraz takie zachowania. Niepokojącym jest zawsze stawianie rozdziału albo przeciwstawianie prawa naturalnego prawu stanowionemu. To przypomina trochę sytuację z dzisiejszej ewangelii.