29 niedziela okresu zwykłego
Sugestia programowa

Pokażcie Mi monetę podatkową...

22/10/17
„Orzeł czy reszka”? Za pomocą monety zawodnicy wybierają pole do gry lub drużynę, która rozpocznie rozgrywkę. Dziś na naszych monetach i banknotach mamy wizerunki, z których nie da się odczytać kwestii podatków. Żyjemy w państwie o określonym ustroju, mamy ustanowione prawa.
Nie wszyscy się z nimi zgadzają, nie wszyscy biorą udział w wyborach, bo nie ufają rządzącym. Wiedzą tylko tyle, że część ich pieniędzy zabierze fiskus. Są też i tacy, którzy nie płacą podatku współ- czesnemu „cezarowi”. Są również i inni, którzy nie podzielają wiary w Boga, a tym samym wolni są od ponoszenia kosztów na rzecz kultu.
Pytanie faryzeuszy o podatek miało na celu pochwycenie Jezusa w mowie – czyhali na moment, kiedy Pan się „potknie i upadnie”. Jakże naiwne było ich myślenie. Jezus wykorzystuje monetę podatkową i zamyka usta przewrotnym.
„Cesarza będę szanował, nie oddając mu jednak czci boskiej, lecz modląc się za niego” (św. Teofil Aleksandryjski).
 
„Idźcie i głoście” Program duszpasterski Kościoła w  Polsce