29 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Sugestie słuchacza

22/10/17 Sławomir Zatwardnicki
Interesująca jest ta uwaga rzucona mimochodem, jako podchwytliwy wstęp przed zastawieniem pułapki: „Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką”. Rzeczywiście dobrze oddaje to stwierdzenie tę przedziwną asertywność, jaką Jezus wykazywał. Skąd On to ma – chciałoby się zapytać. A jeszcze bardziej: jak zyskać podobną wolność?