29 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dorosłych

Wszyscy bogowie pogan są tylko ułudą

22/10/17 ks. Piotr Wojnar
Słyszymy czasem żarty z niemal religijnej czci Rosjan dla swego obecnego prezydenta. Czy jednak nie żartujemy sami z siebie? Podobną czcią otaczali nasi przodkowie Napoleona, który miał być zbawcą Polski. W okresie międzywojennym dla jednych zbawcą miała być endecja, dla innych sanacja. Tylko Dmowski – krzyczeli jedni. Tylko Piłsudski – krzyczeli drudzy. W domowych rozmowach i w poważnych opracowaniach historyków powtarza się pytanie, czy nasza sytuacja w II wojnie światowej byłaby tak katastrofalna, gdyby żył marszałek Piłsudski. Kolejnymi „rycerzami na białych koniach” mieli być Anders, Gomułka, Gierek, Wałęsa, Mazowiecki, Olszewski...