29 niedziela okresu zwykłego
Homilia do dzieci

Zapytajmy Jezusa

22/10/17 ks. Konrad Zygmunt
Na jednej stronie jest jedynkaanadrugiej orzeł. Czy na denarze też był orzeł? (nie). Co tam było? (wizerunek Cezara). I jak była odpowiedź Jezusa? (oddajcie Cezarowi to co należy do Cezara; a Bogu to co należy do Boga). Słuchając tej odpowiedzi wiemy, że i do nas się ona odnosi i odpowiada na wiele naszych pytań...