Rocznica poświęcenia kościoła
Sugestia programowa

Bramy piekielne go nie przemogą

29/10/17 ks. Andrzej Ziółkowski CM
Szczęściem jest mieć dom, w którym mieszkają rodzice, rodzeństwo, w którym czujemy się bezpiecznie, do którego można zaprosić przyjaciół. Droga do takiego domu nigdy się nie dłuży. Szczęściem jest mieć kościół, w którym dobrze się czujemy, chętnie się modlimy, karmimy się słowem i sakramentami.
Droga z domu do kościoła i z powrotem jest drogą świętą. Szczęściem jest mieć takiego przyjaciela, w obecności którego czujemy się bezpieczni, jak w swoim domu.
Wspólnota apostołów czuła się bezpiecznie ze swoim Mistrzem. Nadto jeden z nich, Piotr, otrzymał symboliczne klu- cze do domu, czyli do Kościoła, oraz zapewnienie, że nawet szatan go nie przemoże. Czyż to nie jest szczęście, że właśnie do takiego Kościoła należymy?
Dbajmy o to szczęście! Nie zaniedbujmy bliskich, przyjaciół, wspólnotę wiary, bo to wszystko jest Kościołem, naszym Kościołem, którego bramy piekielne nie przemogą.
 
„Idźcie i głoście” Program duszpasterski Kościoła w  Polsce