Polecamy
Jak ewangelizować ochrzczonych Best
seller
Jose H. Prado Flores
KSIĄŻKA
22,00 zł 18,70 zł
Rocznica poświęcenia kościoła
Homilia do dorosłych

Dom i wspólnota

29/10/17 ks. Franciszek Zawadzki
Bóg chce nas kiedyś zaprosić do domu, który przygotowuje dla nas w niebie. Nawet jeśli domy które wzniesiemy runą, nawet jeśli nie znajdziemy w nich pełni miłości i szczęścia, Bóg kiedyś spełni ostatecznie nasze pragnienie posiadania domu. Niech ta nadzieja towarzyszy nam ilekroć przychodzimy do tego kościoła, niech wzmocni się dziś – w rocznicę jego poświęcenia, niech ta nadzieja odżywa w nas wtedy gdy w krajobrazie miejskim czy wiejskim dostrzeżemy wieżę kościoła.