Polecamy
Katolicy powróćcie do domu. Niezwykły Boży plan na twoje życie Best
seller
Tom Peterson
KSIĄŻKA
20,00 zł 9,00 zł
Rocznica poświęcenia kościoła
Homilia do dzieci

Miejsce spotkań

29/10/17 Danuta Szelejewska
„Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą” (Mt 16, 18). Nie da się zaprzeczyć aktualności obietnicy Chrystusa. Wciąż bowiem ludzie głęboko wierzący przychodzą do stóp ołtarza, by spotkać Tego, który oddał za nas swoje życie. Korzystając z otrzymywanych darów, uczą się coraz bardziej kochać Boga i bliźniego.